Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Nedir?

Acil ve istenmeyen durumların; çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir. Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.
Örnek;
-Yangın
-Deprem
-Tehlikeli madde kazaları (sızma, yayılma, patlama gibi)
-Sel ve su baskınları
-Aşırı soğuk ve aşırı sıcak
-Sabotaj
-Toplumsal olaylar
-Patlamalar

Acil Durum Eğitimlerini Kimler Almalıdır?

– Acil durum müdahale ekipleri
– Kriz masası yönetim kadrosu
– Pasif kadrolar
Acil Durumlara Hazırlık için Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir?
– Tehlikeli kimyasallar, depolama, kullanma, korunma ve taşıma eğitimi.
– Kimyasal kaza acil durum eğitimi.
– Ofis çalışanları yangın ve deprem eğitimi.
– Endüstriyel tesisler yangın, deprem eğitimi.
– Bina ve tesis çalışanları için depremden korunma ve davranış eğitimi
– Başta deprem ve yangın bazlı olmak üzere, genel acil durum arama ve kurtarma eğitimi.
– Acil ilk yardım eğitimi.

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:
Öncelikle bina, tesis, proje, işletme ne durumda olursa olsun “RİSK ANALİZ RAPORU” nun hazırlanması gereklidir. Bu raporla birlikte, mevcut risklere yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata uygun çözüm önerileri, bütçe planlaması ve tüm bu çalışmaların takibi yapılmalıdır. Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Acil durum eylem planında olması gereken bölümleri; kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve Yürütme, araç, gereç, takım ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralayabiliriz. Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşır. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olmalıdır. Bir tatbikat, ne kadar gerçeğe uygun ve tatbikatın zorluk derecesi ne kadar yüksek olursa o kadar gerçek olaya yaklaşılmış olur ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.

Acil Durum Planında Bulunması Gerekenler
• Acil Durumlar Nelerdir ve Acil Durumlarda Nasıl Organize Olunmalıdır?
• Acil Durum Eylem Planları Nasıl ve Kim tarafından Hazırlanır?
• Acil Durum Ekiplerinin Seçimi ve Görevleri Nelerdir?
• Acil Durum ve Kriz Masası Ekipleri Kimlerden Oluşur ve Görevleri Nelerdir?
• Acil Durum Kodları Neleri İçerir ve Nasıl Aktive Edilir?
• Acil Durum İstasyonları Nasıl Oluşturulur ve Müdahale Ekipmanları Nelerden Oluşur?
• Acil Durum Tahliye Rotaları ve Toplanma Noktaları Nasıl Olmalıdır?
• Risklerin Tespiti ve Derecelendirilmesi Nasıl Yapılır?
• Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatları Neleri İçerir ve Nasıl Yapılır?

Bu Hizmetimiz için bize sorunuzu sorabilirsiniz.