Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.
Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.
Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eğitim verilecek olan işyerinin çalışma koşulları, yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışan kişilere göre düzenlenerek temek eğitim başlıkları dışında işyeri için gerekli özel eğitimlerde eğitim konuları içerisine alınmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI
• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,
• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

EĞİTİM KONULARI
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
• İş hukuku- yasal sorumluluklar
• İş Kazaları ve meslek hastalıkları
• Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemler
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Bu Hizmetimiz için bize sorunuzu sorabilirsiniz.